همایون کازرونی؛ از پیشگامان دانش رباتیک

آستین ویتنی - دانشجویی که در یک سانحه رانندگی دچار معلولیت شده بود - در مراسم جشن فارغ‌التحصیلی از دانشگاه کالیفرنیا برکلی به کمک یک اسکلت رباتیک با پاهای خود روی صحنه رفت و مدرکش را دریافت کرد. سازنده این اسکلت، پروفسور همایون کازرونی بود.

همایون کازرونی اواخر دهه هفتاد میلادی به آمریکا مهاجرت کرد. او متخصص و مدیر آزمایشگاه رباتیک و مهندسی انسان دانشگاه برکلی آمریکا است.

تمرکز پروفسور کازرونی روی ساخت و کنترل سیستم‌های انسانی و ماشینی مخصوصا در اندام‌های تحتانی برای افراد دارای معلولیت است او در این دانش یک چهره بین‌المللی به شمار می‌رود.