چگونه: پاک‌کردن تاریخچه موقعیت مکانی در ویندوز ۱۰

برای حفظ امنیت در ویندوز ۱۰، بهتر است علاوه بر غیرفعال‌کردن قابلیت موقعیت مکانی، تاریخچه آن را نیز پاک کنید.