چگونه: استفاده از سیگنال با پروکسی در اندروید

در شرایطی که سیگنال در ایران فیلتر است، کاربران اندروید می‌توانند با استفاده از پروکسی به این پیام‌رسان امن دسترسی داشته باشند.