چگونه: فعال‌کردن وی‌پی‌ان داخلی سیگنال در آی.او.اس

سیگنال در ایران فیلتر شده است اما کاربران آی.او.اس می‌توانند از وی‌پی‌ان داخلی این پیام‌رسان برای شکستن سد فیلترینگ استفاده کنند.