یاسمین مقبلی؛ فضانورد ناسا

یاسمین مقبلی دوره دوساله ناسا را با موفقیت پشت سر گذاشته و رسما به عضویت ناسا در آمده است. در این ویدیو با او آشنا می‌شویم.