جواد شبانی، دانشمند ایرانی، موفق به کشف حالت جدیدی از ماده شد

تواناتک- جواد شبانی، دانشمند ایرانی، موفق به کشف حالت جدیدی از ماده شد. پژوهشگران آمریکایی به سرپرستی آقای شبانی موفق شدند حالت جدیدی از ماده را کشف کنند.