نگاهی به کلاب‌هاوس و حضور ایرانیان در آن

در این برنامه نگین شیرآقایی، مدیر شرکت ارتباطی اوپن‌گروس، به کلاب‌هاوس، قابلیت‌ها و سیاست‌های آن می‌پردازد.

این برنامه فروردین ۱۴۰۰ از اینستاگرام تواناتک منتشر شد.