شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای

تواناتک- شاید کم‌تر کسی از ما نام شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای را نشنیده باشیم. شاید هم یکی از قربانیان این‌گونه شرکت‌ها بوده‌ایم. عضویت در این شرکت‌ها چه خطراتی دارد؟