هکر (Hacker)

هکر کیست، دقیقا چه کار می‌کند و از چه روش‌هایی استفاده می‌کند؟

این پادکست کوتاه از مجموعه «فرهنگ اصطلاحات تک» است.