اینترنت اشیا (Internet of things)

عبارت «اینترنت اشیا» این روزها در دنیای تکنولوژی بسیار به کار برده می‌شود. در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم.

این پادکست کوتاه از مجموعه «فرهنگ اصطلاحات تک» است.