شصت ثانیه: جهت‌یابی صحیح ماهواره با گوشی همراه

در این برنامه می‌بینیم که چطور می‌توان با استفاده از یک اپلیکیشن ساده، دیش ماهواره را به دقت تنظیم کرد.