۵ نکته امنیتی درباره رمز عبور

استفاده از رمز عبور بدون درنظرگرفتن نکات امنیتی، حریم خصوصی و اطلاعات شما را در معرض خطر قرار می‌دهد. به این نکات توجه کنید!