نکات امنیتی برای شرکت در اعتراضات

حضور در تجمع‌های اعتراضی بدون رعایت نکات امنیتی، می‌تواند به بازداشت شما یا آشنایان‌تان منجر شود. پس از این نکات غافل نشوید.