شبکه شاد یا شبکه غمگین؟

نیمی از دانش‌آموزان ایرانی به اینترنت دسترسی ندارند اما جمهوری اسلامی استفاده از شبکه شاد را برای آنان اجباری کرده است.