شورای عالی فضای مجازی؛ نهادی برای تحدید اینترنت

سال ۱۳۹۰ علی خامنه‌ای دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را داد؛ نهادی که در سال ۱۳۹۸ در فهرست جهانی «۲۰ نهاد اصلی سرکوبگر سایبری» معرفی شد.

نسخه نوشتاری