علم بهتر است یا عزاداری؟

چگونه می‌توان دولت و مسئولانی را توصیف کرد که مدعی اصلاح‌طلبی هستند اما در دوران کرونا و در شرایطی که دانش‌آموزان و معلمان از دسترسی به اینترنت محرومند، به هیئت‌های عزاداری اینترنت و مودم رایگان می‌دهند؟