متوقف‌کردن آپدیت خودکار ویندوز ۱۰

ویندوز ۱۰ با اتصال به اینترنت، به صورت خودکار به‌روز می‌شود؛ امری که مصرف حجم اینترنت شما را افزایش و سرعت آن را کاهش ‌می‌دهد. چون برخی مواقع حجم بسته‌های به‌روزرسانی سنگین است. پس می‌توانید آپدیت خودکار ویندوز را متوقف کنید. البته فراموش نکنید که بهتر است همیشه از آخرین نسخه ویندوز استفاده کنید. پس در صورت متوقف‌کردن آپدیت خودکار، حتما هراز گاهی ویندوز را به‌روز کنید.