انقلاب گوشی هوشمند در هند و نسل جدید نویسندگان

چیکی سرکار - ناشر - می‌گوید هند دومین کشور پرجمعیت دنیاست در حالی که فقط ۵۰ کتاب‌فروشی مناسب دارد. سرکار می‌گوید که در گذشته از خود  می‌پرسید: چطور می‌توانیم کاری کنیم که افراد بیش‌تری کتاب بخوانند؟

این ناشر در این سخنرانی از پاسخ این سوال می‌گوید و این‌که چطور نسل جدیدی از داستان‌نویس‌ها به لطف انقلاب گوشی‌های هوشمند، متولد شدند.