آپدیت سیستم عامل

برخی از ما به آپدیت‌ کردن سیستمعامل خود بی‌توجه هستیم و به بهانه‌های مختلف از انجام آن سر باز می‌زنیم. این کار می‌تواند دست هکرها را برای هک‌کردن ما باز بگذارد. می‌پرسید چگونه؟ با دیدن این ویدئو کوتاه با چگونگی آن آشنا می‌شوید.