بهای اینترنت «پاکیزه»

روزانه محتوای آزاردهنده بسیاری در اینترنت بارگذاری می‌شود اما چه کسانی بر این محتوا نظارت می‌کنند و اینترنت را پاک نگه می‌دارند؟ می‌دانستید افرادی در پلتفرم‌های بزرگی مانند فیسبوک و توییتر کار می‌کنند تا جلو نشر مطالب نادرست و آلوده را بگیرند؟

دو مستندساز به نام «هانس بلاک» و «موریتس ریس‌ویک» ما را به درون جهان رازآلود تعدیل‌کنندگان محتوای آنلاین می‌برند.