بهترین زمان شارژ یک دستگاه هوشمند و روش‌های درست آن چیست؟