چگونه آپدیت خودکار ویندوز ۱۰ را متوقف کنیم؟

همانطور که می‌دانید ویندوز ۱۰ به صورت خودکار بسته‌های به‌روز‌رسانی را دریافت می‌کند. این موضوع موجب افزایش مصرف حجم اینترنت شما می‌شود. آپدیت خودکار ویندوز ۱۰ می‌تواند روی عملکرد ویندوز شما اثر بگذارد. در این ویدئو کوتاه با نحوه توقف آپدیت خودکار ویندوز ۱۰ آشنا می‌شویم.