چگونه از شر ایمیل‌های تبلیغاتی و مزاحم خلاص شویم؟

تواناتک-بسیاری از ما از دریافت مکرر ایمیل‌ها تبلیغاتی خسته شده‌ایم و این موضوع آزارمان می‌دهد. در این برنامه به روشی می‌پردازیم که به کمک آن می‌توانیم از شر ایمیل‌های مزاحم خلاص بشویم.