امنیت هارد اکسترنال خود را جدی بگیرید!

تواناتک- هاردهای جانبی بسیار کارگشا هستند اما باید دقت داشت که رعایت امنیت آن هم بسیار مهم است. در این انیمیشن کوتاه در این باره می‌آموزیم.