حذف تاریخچه فعالیت‌های شما در اندروید

این ویدئو کوتاه اپلیکیشنی به کاربران اندرویدی معرفی می شود که با کمک آن می‌توانیم تاریخچه فعالیت‌های‌مان را در گوشی و تپلت به صورت یک‌جا و سریع پاک کنیم.