لپ‌تاپ تنها و بی‌پناه

لپ‌تاپ تنها و بی‌پناه
امنیت فیزیکی (۱)

در ظاهرا توصیه ساده‌ای است اما بسیاری از ما گاهی رعایت نمی‌کنیم و دچار مشکل می‌شویم.