پاسخ با تواناتک- قسمت هشتم

تواناتک- در این ویدئو مانند برنامه‌های پیش کارشناسان تواناتک به پرسش‌های شما در حوزه اینترنت و تکنولوژی و فیلترینگ پاسخ می‌دهند. شما نیز می‌توانید پرسش‌های خود را با کارشناسان ما در میان بگذارید و پاسخ دریافت کنید.