شصت ثانیه: نحوه استفاده از شتاب‌دهنده اینترنت

 

در این ویدئو کوتاه می‌آموزیم که چه‌گونه می‌شود با استفاده از سرویس دی.ان.اس سرعت اینترنت خود را افزایش دهیم.