شصت ثانیه: روش پاک کردن برنامه‌های نصب شده در ویندوز