شصت ثانیه:پاک‌کردن ورژن قدیمی ویندوز و فایل‌های قدیمی آپدیت