امنیت دیجیتال پیشرفته – جلسه چهارم

در این جلسه، شیوه‌های مختلف افزایش امنیت کامپیو‌تر و وب، از جمله امنیت داده‌ها، ایمیل‌ها، مسنجر‌ها و مرورگر‌ها بررسی می‌شود.
https://www.youtube.com/watch?v=7fUbr5mQqpA