تکنولوژی برای سازمان‌دهی مدنی – جلسه دوم

در این جلسه از دوره تکنولوژی برای سازمان‌دهی مدنی٬ ماهیت و چگونگی عملکرد کمپین‌های فنی توضیح داده می‌شود. مفاهیمی از قبیل هک، نامه‌های سرگشاده و فراخوان‌ها، ابزارهای شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های میکروبلاگ، ویدئو و چند‌رسانه‌ای، نقشه‌ها، اینفوگرافیک و نمودارهای تصویری از مباحث مطرح در این درس‌گفتار است.