استفاده امن از آیفون هنگام اعتراضات

 

 

اگر آیفون دارید، این تنظیمات امنیتی را اعمال کنید:

-غیرفعال‌کردن Face ID

-فعال‌کردن درخواست فوری پسورد، پس از قفل‌کردن صفحه نمایش

-غیرفعال‌کردن دسترسی به مرکز اعلانات هنگام قفل‌بودن گوشی

-فعال‌کردن قابلیت پاک‌کردن تمام اطلاعات آیفون پس از ده‌ بار واردکردن کد اشتباه