Search

چک لیست: امنیت فضاهای ذخیره‌سازی ابری

 

– انتخاب سرویس ابری معتبر

– رمزنگاری داده‌های ذخیره‌شده

– مدیریت دسترسی به فایل و دادها

– پشتیبان‌گیری منظم از اطلاعات 

– به‌روزرسانی نرم‌افزارها