Search

مادری در مقابل سرکوب سیستماتیک‎

طرحی از شاهرخ حیدری

ویدیویی که اخیرا منتشر شده است نشان می‌دهد یک آخوند آزارگر در درمانگاه قرآن و عترت قم از یک زن بدون حجاب اجباری – که نوزادی را در آغوش گرفته – عکس‌برداری می‌کند که این آزار او با واکنش جسورانه زن مواجه می‌شود.