Search

دماغ دراز روحانیت در حریم شخصی افراد

طرحی از رضا عقیلی

ویدیویی که اخیرا منتشر شده است نشان می‌دهد یک آخوند آزارگر در درمانگاه قرآن و عترت قم از یک زن بدون حجاب اجباری – که نوزادی را در آغوش گرفته – عکس‌برداری می‌کند که این آزار او با واکنش جسورانه زن مواجه می‌شود.