دردا که تو ناگهانی استاد شدی…

هم‌زمان با موج جدید اخراج اساتید دانشگاه‌های ایران، چند تن از مجری‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی استاد دانشگاه شدند. از جمله امیرحسین ثابتی، مجری برنامه جهان‌آرا، استاد دانشگاه صنعتی شریف شد.

طرحی از رضا عقیلی