Search

شصت ثانیه: محوکردن چهره‌ها در عکس

بارها برایمان پیش آمده که خواسته‌ایم عکسی را منتشر کنیم اما خواسته‌ایم که چهره‌ی برخی افراد در تصویر شطرنجی یا تار باشد. در این ویدئو کوتاه با این کار آشنا می‌شویم.