Search

آیا اینستاگرام من هک شده است؟


برخی از کاربران همیشه نگران این هستند که شاید فرد دیگری هم به حساب اینستاگرام‌شان دسترسی داشته باشد و تمامی پیام‌ها و فعالیت آن‌ها را مشاهده کند. برای اینکه بدانید آیا فرد دیگری به حساب اینستاگرام شما دسترسی دارد یا نه، مراحلی که در این ویدیو گفته می‌شود را انجام دهید.