فیلترشکن Tunnel Bear

Tavaana Tech

 

سحر و شهره در این ویدئوی آموزشی یک فیلترشکن خوب را به شما معرفی می‌کنند. Tunnel Bear نرم‌افزار ساده‌ای است که با آن می‌توانید فیلترینگ را دور بزنید.