جلوگیری از دانلود خودکار و همزمان فایل‌ها در کروم

گاهی وقت‌ها که فایلی رو از یک سایت دانلود می‌کنید، بلافاصله بعد از پایان دانلود، با شروع فرآیند دانلود دیگری مواجه می‌شوید که بدون اجازه شما انجام می‌شود. موارد اینچنینی می‌تواند امنیت شما را به خطر بیندازد. در این برنامه به شما می‌گوییم که چطور در مرورگر کروم، جلو دانلود خودکار فایل‌ها را بگیرید و این پروسه را متوقف کنید.