Search

خاموشی اینترنت در ایران؛ نگاهی به نقض حقوق بشر در ایران (کتاب صوتی)

قطع‌ اینترنت در هر کشوری توسط حکومت حاکم بر آن کشور به منظور پنهان‌سازی شدت نقض حقوق بشر در آن‌ کشور صورت می‌گیرد. حکومت‌های ناقض حقوق بشر، چون جمهوری اسلامی، برای قطع ارتباطات آنلاین شهروندان خود با سراسر دنیا و جلوگیری از انتشار اخبار درگیری‌های سیاسی، به دفعات و به شیوه‌های گوناگون دست به قطع اینترنت زده‌اند و می‌زنند.

در واقع قطع اینترنت توسط حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی، یک فضای امن برای آنان فراهم می‌کند تا بتوانند اقدامات فاحش ناقض حقوق بشر را به آسودگی و پنهان از انظار جامعه جهانی انجام دهند. بدیهی است که این اقدام، حکومت‌ها را به استبداد نزدیک‌تر و از پاسخ‌گویی دورتر می‌کند. این در حالی است که وظیفه‌ بنیادین حکومت‌ها پاسداری از حقوق اولیه شهروندان و پاسخگویی در قبال آن است نه اینکه هم این حقوق را نقض کنند و هم از پاسخگویی اجتناب کنند.

تواناتک در این کتابچه به صورت خلاصه قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند و خشونت صورت‌گرفته در خلال قطعی اینترنت را نیز از نظر خواهیم گذراند.

لینک نسخه نوشتاری