نقش رسانه اجتماعی (Social Media) در فعالیت‌های مدنی

شبکه‌های اجتماعی چه تاثیری بر آگاهی‌رسانی در حوزه‌های اجتماعی داشته‌اند؟ فعالان و کاربران چه استفاده‌ای از این رسانه‌ها می‌توانند بکنند؟ مرمر مشفقی معصومی - کنشگر مدافع حقوق زنان -در این گفت‌گو به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

این برنامه تیر ۱۳۹۹ از اینستاگرام تواناتک پخش شده است.