پاسخ با تواناتک، قسمت ۱۱

تواناتک- شما شاهد قسمت دیگری از برنامه «پاسخ با تواناتک» هستید. در این برنامه نیز مانند روال گذشته، کارشناسان تواناتک به پرسش‌های شما در حوزه اینترنت و تکنولوژی پاسخ می‌دهند. پرسش‌های خود را با ما در میان بگذارید.