من رفتم تعطیلات، خونه هم خالیه!

تواناتک- قصد دارید از فلان تاریخ تا فلان تاریخ به سفر بروید. ایمیل خود را تنظیم می‌کنید که هر کس به شما ایمیل زد به صورت اتوماتیک پیامی دریافت کند که اطلاع از نبودن شما می‌دهد. خطرات این کار چیست؟