چگونه دسترسی دیگران را به مودم قطع کنیم؟

تواناتک-این‌ها سوالات رایجی هستند که عمدتا مهمان‌ها و دوستان و آشنایان شما وقتی به خانه‌ی شما یم‌آیند از شما می‌پرسند. شاید شما به خاطر حجم محدود اینترنت شما تمایل نداشته باشید که از اینترنت شما استفاده کنند. غیر از این مسئله امنیت هم وجود دارد. این‌که هر کس به سادگی به مودم منزل شما وصل شود ممکن است امنیت شما را به خطر بیاندازد. در این ویدئو می‌آموزیم که چگونه اتصال دیگران را به مودم منزل‌تان قطع کنید.