چگونه: استفاده از پروکسی در توییتر (اندروید)

یکی از سرویس‌های تواناتک و بشکن، ارائه پروکسی‌های ویژه توییتر است. در این ویدیو کوتاه می‌آموزیم چگونه از آن‌ها استفاده کنیم.