راهکارهای افزایش سرعت عملکرد ویندوز

تواناتک-برای همه ما پیش آمده که با کاهش سرعت لپ‌تاب یا کامپیوتر خود مواجه شده باشیم در حالی که دستگاه ما از نظر سخت‌افزاری مشکلی ندارد. بنابریان مشکل پایین‌بودن سرعت تنها به مشکل سخت‌افزاری خلاصه نمی‌شود. در این برنامه با راه‌کارهای افزایش سرعت عملکرد ویندوز آشنا می‌شویم.