شصت ثانیه: حدف پست‌های تبلیغاتی در اینستاگرام

گاهی پست‌های تبلیغاتی در اینستاگرام موجب آزار کاربران می‌شود. در این ویدئوی کوتاه با چگونگی حذف این تبلیغات آشنا می‌شوید.