اولین برزین؛ خالق نخستین واژه‌پرداز کامپیوتری

اولین برزین پس از دریافت مدرک لیسانس در رشته فیزیک در سال ۱۹۴۵، وارد صنعت کامپیوتر شد که در آن زمان گام‌های نخست خود را برمی‌داشت. ابتدا به شرکت الکام رفت. چند سال بعد، از آن‌جا که در آن زمان فرصت‌های شغلی در حوزه فناوری و دستیابی به سطوح بالای مدیریتی در این شرکت‌ها برای زنان بسیار محدود بود، برزین در سال ۱۹۶۹ تصمیم گرفت شرکت خود را تاسیس کند.

نسخه نوشتاری:

https://tech.tavaana.org/fa/technolog…

کانال تلگرام تواناتک

https://t.me/tavaanatech

کانال بشکن

https://t.me/beshkan
#اولین_برزین #تواناتک